BE COMMUNITY

Happy Helmets

happy helmets.png

Happy Helmets

Grom Nation Siargao, a grass-roots surf and education charity for kids, has begun a new road safety initiative called Happy Helmets. The fun and exciting project aims to protect both kids and adults by providing helmets for rent. Local kids will have free access to the helmets.

This campaign will also educate local children on tips to stay safe on the road and inform drivers how they can drive with the safety of others in mind.

While protecting your head, you are ultimately contributing to a bigger goal as all profits are directed back to our community through Grom Nation’s education and health programs. And as an added bonus, four local teenage Groms will learn each month about running a business as we involve them in this project, equipping them with important skills for employment.

Would you like to help Grom Nation buy more helmets and protect more precious heads? You can do this by making a donation or by renting a helmet. Contact Josh on 0909 641 2994 or send an email to gromnationsiargao@gmail.com.

Bisaya version:

Happy Helmets

Ang Grom Nation Siargao, usa ka karidad alang sa edukasyon ug surf sponsorship sa mga bata, ang nagpasiugda sa ilang kampanya alang sa kahilwasan sa mga dalan nga gipanganlan ug Happy Helmets. Ang tumong sa maong proyekto mao ang paghatag proteksyon sa tao sa dalan sa pina-agi sa pagpaplete ug mga helmet. Libre hinuon ang paghulam sa mga helmet alang sa mga lokal nga bata.

Angay pud nilang mapahibalo sa mga bata, sa pinaagi aning proyekto, ang lain-laing kasayoran para luwas ang kadaghanan sa kadalanan ug unsaon pag maneho sa behikolo nga luwas sa kaulingon ug sa ubang tao.

Sa pagpanalipod sa imong ulo batok sa disgrasya, nagtabang pud kaw sa mas dakong tumong sa proyekto nga mao ang paghatag ug pondo sa komunidad para sa edukasyon ug sa maayong panglawas sa mga lumolupyo. Pun-an sab nga kada buwan, adunay upat ka batan-on ang makat-on unsaon pagpadagan ug negosyo.

Kung gusto kamo mutabang sa Grom Nation para makapalit pa sila ug dugang helmet, ug makapanlipod ug masdaghan pang ulo? Inyuha kining mabuhat sa pinaagi sa pagplete sa helmet o sa pag hatag ug donasyon. Tawagi lang si Josh sa 0909 641 2994 o sa pag sulat sa gromnationsiargao@gmail.com

Share this Post:

Related Posts: