BE COMMUNITY

WWF Philippines Week 2020 in Siargao

c6lIaTTA.jpeg

Written by Bong D. Fabe | Photos by WWF Philippines

To celebrate the 50th anniversary of “Earth Day” on 22nd April 2020, the World Wide Fund for Nature (WWF) Philippines has lined up several activities in Siargao.

WWF Philippines, the 26th national organisation in the WWF global network, is a non- profit organisation that works to improve Filipino lives by crafting solutions to climate change, providing sustainable livelihood programs, and conserving the country’s richest marine and land habitats. WWF is a supporter of the Earth Day Network, which coordinates the global celebration of Earth Day every 22nd of April.

As part of the Earth Day Celebration 2020, which is also its 50th anniversary, a Zumbathon will be held in General Luna. This Zumbathon will be led by Dance Artists and Zumba Education Specialists Prince and Madelle Paltu-ob. Auckland, New Zealand-based International Zumba Jammer and Dance Fitness presenter Marlex Pagalunan will also join his colleagues in leading the Zumbathon.

hqC2XWAw.jpeg

“I want to mention that these Zumba Masters are also going to give a free class of hip hop to the local kids,” said philanthropist Ms. Patricia “Patsy” Zobel de Ayala, Philippine Honorary Consul to Monaco, who spearheads these events.

XWvaiU5g.jpeg

Following the Zumbathon, standup paddleboard enthusiasts will have the chance to showcase their skills and abilities in navigating the currents between Mam-on Island and Anajawan Island in a SUP race on the 23rd April 2020.

Leading the charge in the SUP race will be eco-warriors and paddleboard enthusiasts Ms. Bianca Espinos, who operates the Galatea cruise boats, and Ms. Mika Santos, who also manages Alon Resort Siargao in General Luna.

The Zumbathon and SUP Race are fundraising events spearheaded by Ms. Patsy Zobel de Ayala, who also sits as a member of the Advisory Council of WWF-Philippines.

r1n9FpoA.jpeg

Proceeds from these events will help fund WWF-Philippines’ conservation work in Siargao and other areas. Specifically, part of the proceeds will go towards the purchase of school supplies for the students of the Anajawan, Mam-on and La Janosa Islands.

Anajawan Island is host to WWF-Philippines’ SMILE Project.

The Solar ComMunity-Based Island Tourism and Livelihood Energizer Platform (SMILE Project), which is being funded by the European Union (EU), will provide 24/7 hybrid-solar energy services to Anajawan Island in General Luna, and Halian Island in Del Carmen. The project harnesses the power of solar energy that have low to zero greenhouse gas (GHG) emissions to enhance these islands’ resilience to climate change, environmentally-sound livelihood interventions to attain longer-term human and environmental resilience, while also helping to develop their eco-tourism potential to address these islands needs for development.

Patsy also said that she will try to bring award-winning Filipina equestrienne and actress Mikee Cojuangco-Jaworski, who is also WWF-Philippines’ Climate Change Solutions Steward and the first female Earth Hour Ambassador, during these events.

Expected to hosts these and other events are WWF-Philippines National Ambassadors Marc Nelson and Rovilson Fernandez.

Surigaonon

Sinuyat ni Bong D. Fabe

Pasa saulogon an ika 50 na anibersaryo nan “Adlaw nan Kalibotan” sa petsa 22 nan Abril 2020, an World Wide Fund for Nature (WWF) Philippines nag-andam nan pipila ka mga aktibidad sa Siargao.

An WWF Philippines, amo an ika 26 na nasyonal na organisasyon sa WWF na kalibotanon na network, isa ka dili pan-ginansya na organisasyon na nagtrabaho para palamboon an kinabuhi nan mga Pilipino pinaagi sa paghimo nan mga solusyon sa pag-utro sa klima, paghatag nan mapadajonon na programa nan panginabuhi, sanan pagkonserbar sa pinaka marajaw na huy-anan sa katubigan sanan kalupaan. An WWF isa ka tigsuporta sa Network nan Adlaw nan Kalibotan, na nag-koordinar sa kalibotanon selebrasyon sa Adlaw nan Kalibotan kada petsa 22 nan Abril.

Isip kabahin sa Kasaulogan nan Adlaw nan Kalibotan 2020, na amo isab an ika 50 na anibersaryo nan ini, isa ka Zumbathon an himoon sa General Luna. Ini na Zumbathon panguyohan nan Dance Artists sanan Zumba Education Specialists Prince sanan ni Madelle Paltu-ob. An nakabase sa Auckland, New Zealand na International Zumba Jammer sanan Dance Fitness na tigpresentar si Marlex Pagalunan moapil isab sa ija mga kaiban na pangunahan an Zumbathon.

SuKrR-tg.jpeg

“Gusto nako ilaong na ini na mga Zumba Masters maghatag isab nan mga libre na klase nan hip hop sa lokal na mga bata,” laong nan pilantropo na si Ms. Patricia “Patsy” Zobel de Ayala, an Konsul Honoraryo nan Pilipinas sa Monaco, sin-o amoy nagpalujo nan ini na mga kalihokan.

Human sa Zumbathon, an mga mansalmotay nan standup paddleboard may tsansa na mapakita an ila kahanas sanan abilidad sa pagnabegar sa mga suyog tali sa Isla Mam-on sanan Isla Anajawan sa isa ka lumba nan SUP sa petsa 23 nan Abril 2020.

An mga manguna sa pagdasdas sa lumba nan SUP amo an mga eco-warriors sanan mansalmotay nan paddleboard si Ms. Bianca Espinos, sin-o amoy magmaneho nan Galatea na barko panlawig, sanan si Ms. Mika Santos, sin-o nagdumaya sa Alon Resort Siargao sa General Luna.

An Zumbathon sanan lumba nan SUP mga kalihokan na makatigom nan kwarta na pinanguyohan ni Ms. Patsy Zobel de Ayala, sin-o nag-ingkod isab isip miyembro nan Advisory Council nan WWF-Philippines.

An kita sa amo na mga ebento makatabang sa paggasto trabaho nan konserbasyon nan WWF-Philippines sa Siargao sanan iban mga lugar. Sa espesipiko, an bahin nan kita pasingod sa pagpalit nan gamit sa eskwelahan para mga estudyante nan mga isla nan Anajawan, Mam-on sanan La Janosa.

An Isla Anajawan an makadawat sa SMILE Project nan WWF-Philippines.

An Solar ComMunity-Based Island Tourism sanan Livelihood Energizer Platform (SMILE Project), na tagpundohan sa European Union (EU), maghatag nan 24/7 nan serbisyo na hybrid-solar na enerhiya sa Isla Anajawan sa General Luna, sanan Isla Halian sa Del Carmen. An proyekto naggamit sa gahom nan enerhiya nan adlaw na jaoy ubos o sero na pagpagawas nan greenhouse gas (GHG) na magparajaw sa resistensya nan mga taga isla sa pag-utro nan klima, panginabuhi na marajaw sa kalikopan na interbensyon para makaabot nan hataas na tawhanon sanan kalikopanon na resistensya, samtang nakatabang isab na mapalambo na ila potensyal na eco-tourism para masulbad an panginahanglan nan mga isla sa kalamboan.

Laong sab ni Patsy na mosuway sija pagdaya sa may ganti na Pilipina na tigkabajo na sanan artista na si Mikee Cojuangco-Jaworski, sin-o amo isab an WWF-Philippines’ Climate Change Solutions Steward sanan una na babaje na Earth Hour Ambassador, sa amo na mga kalihokan.

Taghandom sab na mo-host sa ini na mga kalihokan an WWF-Philippines National Ambassadors sila Marc Nelson sanan Rovilson Fernandez.

Share this Post:

Related Posts: